Magevee-elustik
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmis tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga, veeorganismide kohastumustega veekeskonnas elamiseks ja veekogu toiduahelatega. Kasutatakse erinevaid vahendeid veeselgrootute püüdmiseks, määratakse leitud taimi ja loomi ning leitakse nende asetus veekogu toiduvõrgustikus. Kasutatavad meetodid: rühmatöö, vaatlus, elustiku määramine juhendite abil, praktiline kahvapüük ja planktoniproovi võtmine, suurenduste kasutamine (luup, binokulaar), võrdlus, rühmitamine, õppemäng. Programm seostub järgmiste säästva arengu teemadega: looduskaitse ja ökosüsteemid, vesi ja kanalisatsioon, tervis ja jätkusuutlikud linnad.

Maakond: Tartumaa
jõeprogramm
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Keila-Joa parkmetsa ja jõe programmis õpime tundma erinevaid pargitüüpe. Miks on pargid loodud ja millised on põhilised stiilid (prantsuse- inglise) Keila-Joa kui  üks parimaid inglise stiilis parke. Keila jõgi ja selle vaheldusrikas alamjooks annab meile võimaluse tutvuda erinevate vooluveekogude ja nende osadega. Mis on valgala, kärestik. Kes on siirdekala, milliseid veelinde kohtame.

Kevadistel programmidel näeme loodusetärkamist (jõe orust tingitud soojem kliima). Sügiseste programmide puhul võib õnnestuda näha lõheliste rännet.

Maakond: Harjumaa
Elu jões
Jana Laigo
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Astume jõe kaldale, et uurida ning arutada, kes elab jões, kes jõe kaldal ning kellele üldse on jõge vaja.

Maakond: Harjumaa
jõgi
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi pikkus 3X45 min. Programm algab kogunemisega Pernova Loodusmajas, kus selgitakse õpperetke ohutust, lepitakse kokku reeglid ja tutvustatakse programmi tegevusi. Järgneb 14 minutiline retk jõe äärde, kus teostatakse õpilaspaaride poolt lindude vaatlemist binoklitega, jõe mõõtmised (hapnik, temperatuur, sügavus, läbipaistvus, voolu kiirus) Vernier’i mõõteristade abil, vaadeldakse taimi ja selgrootuid. Seejärel suundutakse tagasi Pernova Loodusmajja, kus klassiruumis rühmatööna uuritakse Pärnu jõge edasi õppeülesannete, jooniste ja näidiste abil (vee läbipaistvus, linnud, taimed, pikkus, lähe ja suue).

Programmi läbivad teemad:

  • elutingimused Pärnu jõe alamjooksul;
  • jõe vee parameetrite mõõtmine;
  • tutvumine jõe elustikuga;
  • jõe ajalooline roll Pärnu linnas.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus, siseruumis liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

Maakond: Pärnumaa
Õpilased programmil
Kauri Kivipõld
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus vaadeldakse Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi jugasid, Nõmmeveski hüdroelektrijaama varemeid, Joaveski puupapivabriku varemeid, Nõmmeveski kanjonorgu ja Vasaristi karstinähtusi. Räägitakse jõgedest, karstinähtustest, vee uuristavast tegevusest, veejõu kasutamisest inimeste poolt ja sellest tulenevatest keskkonnaprobleemidest ja täidetakse töölehti.