kahvamine
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab Läänemere elustikku. Õppeklassis tutvutakse Läänemeres elavate selgrootute, kalade, merelindude ning imetajatega.

Õues püütakse veest ja põhjamudast kahvaga erinevaid veemutukaid, kes pannakse täpsemaks uurimiseks akvaariumisse. Lapsed õpivad mikroskoobiga vaatlemist ja määravad õpimapi abil püütud loomad.

Maakond: Läänemaa
tiigiprogramm
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvutakse meie veekogudes elavatest suurselgrootute ja väiksemate selgroogsetega (konnad ja vesilikud). Õpitakse tundma tavalisemaid veeselgrootuid ja kahepaiksete vastsejärke. Räägitakse veeselgrootute tähtsusest ökosüsteemis. Tutvutakse veeselgrootute kasutamisega bioindikaatoritena veekogu seisundi määramisel. Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis, õppekeskuse lähedal tiigi ääres.

 

Maakond: Tartumaa
tiigiprogramm
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvutakse erinevate veeselgrootute rühmade ja nende eluviisiga. Õpitakse tundma tavalisemaid veeselgrootuid, limuseid ja kahepaiksete vastsejärke. Räägitakse veeselgrootute tähtsusest ökosüsteemis. Tutvutakse veeselgrootute kasutamisega bioindikaatoritena veekogu seisundi määramisel. Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja õppekeskuse lähedal tiigi ääres.
 

Maakond: Tartumaa
tiigiprogramm
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvutakse erinevate veeselgrootute rühmade ja nende eluviisiga. Õpitakse tundma tavalisemaid veeselgrootuid, limuseid ja kahepaiksete vastsejärke. Räägitakse veeselgrootute tähtsusest ökosüsteemis. Tutvutakse veeselgrootute kasutamisega bioindikaatoritena veekogu seisundi määramisel. Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja õppekeskuse lähedal tiigi ääres.
 

Maakond: Tartumaa
Kalapüügivahendite tutvustus
Karoliina Lass
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvuda Emajões ja jõe kaldal elavate kalade, putukate, loomade ja lindudega.

Maakond: Tartumaa