Vee-elustikku püüdmas
Helen Kivisild
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Järveteemalises õppeprogrammis õpitakse tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi järves, toiduahelaid; järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset. Teadmiste kinnistamiseks valmistavad õpilased järve mudeli. Programmi juurde kuuluvad töölehed, mida saab täita kohapeal või hiljem koolis.

Maakond: Valgamaa
Matkakoti pakkimise ülesanne maastikumängus
Helen Kivisild
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Maastikumängu eesmärk on harjutada kaardi järgi maastikul orienteerumise oskust ning saada uusi teadmisi Karula rahvuspargi looduse ja kultuuripärandi kohta. Mängus liigutakse gruppidena kaardi järgi, igas punktis lahendatakse koos üks ülesanne (ülesande sisu varieerub sõltuvalt aastaajast). Uusi teadmisi saadakse Karula rahvuspargi looduse ja kultuuripärandi kohta, tuletatakse meelde niidutaimed ja mida pakkida matkakotti, arendatakse loovust luuletuse tegemisel ning meeskonnatöö oskusi grupiga tegutsedes.

Maakond: Võrumaa