Sorditud jäätmed
Mari Kala
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saab läbi aktiivtegevuste ja arutelude vastused küsimustele mis on jäätmed, kuidas need tekivad, miks on vajalik nende liigiti kogumine, mis saab jäätmetest edasi, kuidas jäätmete teket vähendada ning kuidas see kõik säästab meid ümbritsevat loodust.

Maakond: Pärnumaa
Harjutuse käigus sorteeritud jäätmed.
Sorteeritud jäätmed. Foto: Mari Kala
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis saab läbi aktiivtegevuste ja arutelude vastused küsimustele mis on jäätmed, kuidas need tekivad, miks on vajalik nende liigiti kogumine, mis saab jäätmetest edasi, kuidas jäätmete teket vähendada ning kuidas see kõik säästab meid ümbritsevat loodust.

Nimetu prügikast
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmis saavad õpilased praktilise kogemuse igapäevaselt kodus tekkivate jäätmete liigiti kogumiseks. Nad mõistavad, et jäätmed on inimese tekitatud probleem ning igaühe igapäevased valikud aitavad vähendada jäätmete teket.  

Maakond: Harjumaa
ferda
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Sipelgas Ferda annab juhiseid jäätmetekke vähendamiseks.

Läbi arutelude ja aktiivtegevuste selgeks mis on jäätmed, kuidas need tekivad ning miks on vajalik jäätmete liigiti kogumine. Õpilased mõistavad, et jäätmete liigiti kogumisega suuname materjali uueks tooteks ning sellega säästame keskkonda, hoides sellega kokku energiat ja veekulu. Õpilased teavad kuidas igapäevaste otsustega saab igaüks meist vähendada jäätmeteket.

Maakond: Põlvamaa