Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi keskseks teemaks on muld. Millest muld koosneb ja kuidas ta tekib? Kes elavad mullas?  Vaatleme ja võrdleme binokulaaris mulda ja liiva. Arutelu mulla tähtsusest ja seostest meie igapäevaeluga. Mängime muti ja vihmaussi mängu. Mulla teemat kinnistav mäng mullaelustikust ja koostisosadest storyline meetodil. Teine pool programmist otsitakse kooli haljasalalt mullaelanikke, püütakse neid määrata ning uuritakse luubiga.

Maakond: Võrumaa
Ninasarvik
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis osalejad saavad infot ohustatud liikide kaitseks sõlmitud rahvusvahelisest kokkuleppest seoses kaubandusega (Washingtoni konventsioon, CITES).

Õpilased läbivad “tollitöötaja kiirkursuse” CITESi erinevate valdkondade osas (lemmikloomakaubandus, jaht, toit, meditsiin, ilu- ja luksustooted jne), seejärel kehastuvad tollitöötajateks.  Praktilise tööna hinnatakse “tollis” reisikottide sisu CITESi kriteeriumide alusel. Kasutuses on reisidelt toodud päris asjad. „Tollitöö“ tulemusi tutvustatakse teistele rühmadele.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Lasteaed
Maakond: Ida-Virumaa
Jõuluaegsed tegevused ajaloo-hõngulises Kolga mõisas.
Riina Laanetu
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

 

Külastame jõulumeeleolus Kolga mõisa, Kolga muuseumi ja Kolga Mõisa Galeriid. Toimub käeline tegevus ja jalutuskäik pargis.

Maakond: Harjumaa