2 päeva Soomaal programm
Dagmar Hoder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus omandatake matkatarkusi, täiendatakse arusaamisi ökoloogilistest protsessidest, looduse toimimisest ja inimese mõjust sellele. Lisaks saavad lapsed ööbimiskogemuse väljaspool kodu (suur grupitelk) ning harjutavad meeskonnatööd. Matkame, meisterdame, mängime. Tegu on aktiivse, seiklusliku ja lõbusa minilaagriga, mille tegevused kohandame vastavalt osalejate eale.

Maakond: Viljandimaa
Sügis Kirna õpperajal
Piret Valge
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Alam-Pedja looduskaitseala Kirna õpperajal läbiviidava programmi eesmärk on kujundada arusaama inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest ning suunata osalejaid aru saama, mida tähendavad meie jaoks ökosüsteemi teenused. Vaatlemise, uurimise ja erinevate aktiivtegevustega suunatakse osalejaid märkama ja tundma õppima meie ümber olevat elurikkust, mõistma käesoleva aastaaja omapära ja mõju keskkonnas, arendatakse erinevaid meeli ümbritseva tunnetamiseks.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Maakond: Harjumaa
mulla uurimine
Anne-Ly Feršel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivtöö mullaga keskendub mulla tekke, koostise ja tähtsuse tundmaõppimisele. Õppeprogramm toimub looduskeskuse õppeklassis ja õuealal, kus on võimalik mullapuuriga mullaprofiili võtta, mullaproovist teeb iga õpilane sõrmeproovi. Kirjeldame ja mõõdame mullahorisonte, teeme äigejoonise, sõelume kuiva mulda ja uurime binokulaari abil mullaelustikku. Arutleme mulla tähtsuse üle looduses ja inimese elus.

 

Maakond: Ida-Virumaa
Aktiivtöö mullaga 10.10.19
Mulla lõimis sõrmeprooviga. Foto: Maarika Männil
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivtöö mullaga keskendub mulla tekke, koostise ja tähtsuse tundmaõppimisele.
Õppeprogramm viiakse läbi kooli rohealal, kus on võimalik mullapuuriga mullaprofiili võtta. Selle kogemuse saab iga õpilane. Lisaks kirjeldame ja mõõdame mullahorisonte, teeme äigejoonise, sõelume kuiva mulda ja määrame sõrmeprooviga mulla lõimist. Teeme selgeks mulla tekke. Arutleme mulla tähtsuse üle looduses ja inimese elus.
Teeme rühmatööd ja iga õpilane täidab töölehe.

Maakond: Raplamaa