Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

“Uurime elektrit” programmi kaudu tutvuvad õpilased läbi praktiliste, uurimuslike meetodite vooluringiga, elektri kui mõistega, tutvuvad elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistavad elektriohutuse võtteid, oskavad hoida ennast ning teisi, teha ohutuid katseid.

Maakond: Tartumaa
Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu
Raul Savimaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab teemakohases looduses rohetehnoloogiate põhimõtteid ning jätkusuutlikke keskkonnateadlikke valikuid igapäevases käitumises. Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse mobiilseid õppe- ja tegevuskohvreid, mis sisaldavad erinevaid rohetehnoloogilisi komponente õppesüsteemide koostamiseks ja teisi teemakohaseid õppevahendeid.

Lina raatsimine ehk kupardamine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada läbi praktiliste tegevuste erinevaid looduslikke tekstiilmaterjale nagu lina, kanep, puuvill, nõges ning loomseid kiudusid ja nendest saadavaid materjale. Ehedas talukeskkonnas saavad osalejad ülevaate keskkonnasõbralikust ja säästlikust eluviisist ning kogevad pärandkultuurilisi väärtusi.

Maakond: Viljandimaa
Kitsed aruniidul
Kristo Pärn
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Kaasaegse väiketalu külastuse käigus teeme tutvust kitsede-lammaste, kukkede-kanadega. Uurime, kus nad talvel elavad ja mis nad suvel teevad. Julgemad saavad kevadel tallesi sülle võtta ja kitsedega endleid teha. 

Maakond: Harjumaa
Tee keetmine lõkkel
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvuda talvise loodusega. Matkame talvises metsas, otsime loomade tegutsemisjälgi. Uurime, kuidas loomad talveks valmistuvad ja kuidas nad talvel toituvad.   Süütame lõkke ja teeme teed.