Oksanukud
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse taaskasutuse kui mõtte- ja eluviisiga, analüüsitakse elu tänapäeva tarbimisühiskonnas ning koostöös püütakse leida ideid, kuidas oma elu keskkonda säästvamaks muuta.

Maakond: Pärnumaa
Kõnnu järve matkarada
Irene Volk
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi sisu põhiteemaks on raba elukeskkonnana ja  kõrvalteemaks mets elukeskkonnana. Kõnnu järve matkarajal saavad õpilased põgusa ülevaate 4 eri metsatüübist läbides salumetsa, lammimetsa, kõdusoo metsa (kuusik), rabamänniku. Peale rabamännikut jõutakse rabajärve ja puisrabani. Juhendaja selgitab rabas liikumise eripärasid ja ohutust. Kuidas on tekkinud turbakraavid? Tehakse ring ümber järve. Õpitakse tundma turbasammalt ja tuntumaid rabataimi: sookail, sinikas, huulhein, kanarbik, vaevakask, turbasammal, jõhvikas, kukemari. Tutvutakse raba, siirdesoo, madalsoo, älve ja rabajärvega. Rabavee toitelise oja vee ja rabajärve vee võrdlemine.

Maakond: Raplamaa
*ppeprogramm Orienteerumine Ruunaraipe luidetel
Tipu Looduskool
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm toimub Soomaa rahvuspargis Ruunaraipe luidetel. Õpilased harjutavad mänguliste ülesannete abil kaardi ja kompassiga orienteerumist, pinnavormide eristamist, gpsi kasutamist ja lõkke süütamist ja grupitööd.

Maakond: Viljandimaa
Plastist valmistatud helkiv ripats
I. Volk
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Meie igapäevases elus on nii palju pakendeid, paljud tarbeesemed on tehtud plastist. Vaatleme, kuidas saaksime vähendada plasti tarbimist ning kuidas plasti taaskasutada. Mida tähendavad pakenditel leiduvad tootemärgised? On kõik plastid meile ohutud? On aeg teha teadlikke valikuid. Lühike ülevaade plastide tootmisest ja kasutamisest. Praktiline töö: teeme helkiva ripatsi või juuksekummi.

Maakond: Raplamaa
pilt
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm aitab lastel arendada loodusvaatluste oskusi, loodustunnetust ja armastust. Samuti aitab üle saada looduses viibimise hirmudest. Programmi raames õpime kirjeldama meid ümbritsevat keskkonda ja mida teha, kui oled eksinud.

Maakond: Ida-Virumaa