Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti loomastikku mitmekesisust ja kaitset. Praktilistes rühmatöödes uuritakse loomastiku rühmi ja nende tunnuseid ja eluviisi, tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja keskkonnaprobleemidele. Programm toimub rühmatööna seitsme erineva teemaga töölauas. Praktiliste rühmatöö ülesannetena määratakse kahepaikseid ja nende tunnuseid, nuputatakse lindude nimesid, kuulatakse lindude laule, uuritakse koljusid ja tegevusjälgi, määratakse tigusid ja karpe, uuritakse loomade kehakatteid binokulaarmikroskoobi ja luubiga ning tutvutakse loomadega loodusmuuseumis.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti loomastikku mitmekesisust ja kaitset. Praktilistes rühmatöödes uuritakse loomastiku rühmi ja nende tunnuseid ja eluviisi, tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja keskkonnaprobleemidele. Programm toimub rühmatööna seitsme erineva teemaga töölauas. Praktiliste rühmatöö ülesannetena määratakse kahepaikseid ja nende tunnuseid, nuputatakse lindude nimesid, kuulatakse lindude laule, uuritakse koljusid ja tegevusjälgi, määratakse tigusid ja karpe, uuritakse loomade kehakatteid binokulaarmikroskoobi ja luubiga ning tutvutakse loomadega loodusmuuseumis.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis antakse ülevaade linnulauludest, lindudest ja nende rühmadest. Õpilased õpivad Eesti linde tundma laulu järgi, nad kirjeldavad ja vaatlevad linde, tutvuvad lindude tunnuste, eluviisi ja pesitsemisega ning keskkonnaprobleemidega. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis või kooli juures. Võimalik on tellida ka kevadist linnulaulu programmi loodusrajal.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis antakse ülevaade lindudest ja nende rühmadest. Õpilased õpivad Eesti linde tundma välimuse ja laulu järgi, nad kirjeldavad ja vaatlevad linde, tutvuvad lindude eluviisi ja pesitsemisega ning kaitse ja keskkonnaprobleemidega. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis, kooli juures. Võimalik on tellida ka kevadist linnuõppe programmi loodusrajal.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvutakse lindudega koduümbruses ja linnas. Õpilased õpivad tavalisemaid linde tundma välimuse ja laulu järgi, nad vaatlevad ja kirjeldavad linde, tutvuvad lindude eluviisi ja pesitsemisega ning kaitsega. Õpilased saavad teada ränd- ja paigalindudest ning lindude toitmisest talvel. Õppeprogramm toimub TÜ loodusmuuseumis, pargis kooli juures, looduses. Võimalik on tellida ka kevadist linnuõppe programmi loodusrajal.

Maakond: Tartumaa