placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Tiik kui elukeskkond - veeloomade püük, elustiku määramine, temperatuuri ja hapniku sisalduse määramine, tiigi kui elukeskkonna seisundi määramine.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Eesti olulisemad kivimid, nende omadused ja kasutusalad, näidiste võrdlemine ja rühmitamine, geoloogilise läbilõike koostamine.

Maakond: Pärnumaa
Kivimidte kogu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Eestis kaevandatavate ja mittekaevandatavate maavarade määramine, kasutusvõimaluste ja vajaduste uurimine, kaevandatavate maavaradega seotud probleemid ja neile võimalike alternatiivide leidmine.

Soovituslik 10.-11. kl

Maakond: Pärnumaa
Eesti metsloomad
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Tutvutakse Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega. Abiks loodusmaja topised, filmid jm.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Putukate areng, morfoloogia, levik, putukate määramine ja süstematiseerimine, Eestis levinuimad putukad, töö binokulaariga.

Maakond: Pärnumaa