pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Inimese välisehitusega tutvumine ja elukeskkondade võrdlemine läbi aktiivõppe. Inimese toitumine ja hügieen kui tervist hoidev tegevus. 

Maakond: Pärnumaa
Metsloom
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Metsloomade ja nende toitumisviisidega tutvumine: metsloomade hääled, erinevused ja sarnasused. Õpilased jagataks kahte gruppi ja läbitakse õpperada, vaadatakse filme metsloomadest ja läbitakse õppemäng, kus on kasutusel Pernova Hariduskeskuse metsloomade topistekogu.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Ilmakaarte määramine kompassiga, kaardiga seotud mõisted - legend, mõõtkava jm. 

Maakond: Pärnumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Seenenädala raames (sept): tuntumate seeneliikidega tutvumine ja võrdlemine (mürgi- ja söögiseen). Kübarseente viljakehade ehitus, uurimine luubi ja mikroskoobiga.

Maakond: Pärnumaa