keskus
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpitakse näidiste ja proovide abil tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut. Tutvutakse mikroskoobi abil mullaorganismidega ja nende rolliga mullas. Mudeli abil uuritakse vee liikumist mullas. Tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga. 

Soovituslik 6. kl.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Pärnu rand ja laht kui elukeskkonnad, vee soolsuse määramine, Pärnu rannaniidu looduskaitseala.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Eesti maavarade tundmaõppimine loodusmaja kogude abil (kivimid, maavarade ja toodete näidised). Maavarade kasutamine meie igapäevaelus.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Elutingimused Pärnu jõe alamjooksul, jõe vee parameetrite mõõtmine, tutvumine jõe elustikuga.

Maakond: Pärnumaa