Pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvumine loodusmaja talveaia ja õueala taimede elukeskkondadega, erinevuste leidmine ja võrdlemine. Seemne külvamine mulda ja taime kasvamise jälgimine edasiste juhiste põhjal.

NB! Soovituslik 3.kl

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Ilmakaarte määramine kompassiga, kaardiga seotud mõisted - legend, mõõtkava jm. 

Maakond: Pärnumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Seenenädala raames (sept): tuntumate seeneliikidega tutvumine ja võrdlemine (mürgi- ja söögiseen). Kübarseente viljakehade ehitus, uurimine luubi ja mikroskoobiga.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Ilma vaatlemine, ilmaelementide mõõtmine ja võrdlemine interneti andmetega.

Maakond: Pärnumaa