Metsloom
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Metsloomade ja nende toitumisviisidega tutvumine: metsloomade hääled, erinevused ja sarnasused. Õpilased jagataks kahte gruppi ja läbitakse õpperada, vaadatakse filme metsloomadest ja läbitakse õppemäng.

Maakond: Pärnumaa
Pernova
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvumine erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega, elusorganismide elupaigad ja elutegevus, ühised omadused ja mitmekesisus, liikide määramine netimäärajatega.

NB! Soovituslik 2-3 kl.

Maakond: Pärnumaa
Tiik
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Tiigielustiku uurimine - loodusvaatlus, veeloomade püük, välisehituse ja eluviisi uurimine, liikide määramine.

Maakond: Pärnumaa