kotkas
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Erinevate selgroogsete rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses, arutelu ja praktikum.

Õppetöös kasutatakse Pernova Loodusmaja näidiskogusid: skeletid, topised, elus kalad ja linnud, praktikumis kasutatakse binokulaarmikroskoope. Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides, kus praktilisi ülesanded läbides täidetakse tööleht.

Programmi läbivad teemad:

 • erinevate selgroogsete näidiste vaatlemine (topised, skeletid) ja võrdlemine;
 • erinevate selgroogsete  rühmade (imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade)  näidiste rühmitamine ja võrdelmine grupitööna;
 • selgroogsete tähtsust ja olulisust erinevates ökosüsteemides;
 • õppetöö ülesannete lahendamisel kasutatakse vaatluse läbiviimiseks binoklaarmikroskoobiga;
 • elusate selgroogsete (kalad, linnud) vaatlemine.

Soovituslik 7. kl - praktiline õpe seotud bioloogia ainekavaga – selgroogsete loomade tunnused ja eluprotsessid.

Maakond: Pärnumaa
karu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi läbivad teemad:

 • kala välis- ja siseehitusega tutvumine, kala kohastumused eluks vees.
 • rühmatöö - kuidas lahata kala, siseorganite leidimne;
 • välisehituse vaatlus;
 • siseorganite vaatlus, nende ülesanded.

Praktikum viiakse läbi 2-3 liikmelistes gruppides.

Maakond: Pärnumaa
tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Erinevate selgrootute rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses - arutelu ja praktikum.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid selgrootute näidised (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed). Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides.

Programmi läbivad teemad:

 • erinevate selgrootute näidiste vaatlemine;
 • erinevate selgrootute (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed) rühmitamine ja võrdlemine;
 • selgrootute roll erinevates ökosüsteemides;
 • elusate selgrootutega tutvumine loodusmaja olemasolevate isendite näitel.

Soovituslik 8. kl - praktiline õpe seotud bioloogia ainekavaga – selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, uurimine ja võrdlemine.

Maakond: Pärnumaa
pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvumine Pernova Loodusmaja erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega: metsloomad - Eesti metsloomade topised Loodusmajas; linnud - Eesti lindude topised, kalad - Loodusmaja akvaariumid; taimed - Loodusmaja talveaia taimed; putukate ja seente näidised.

Selgitatakse kõikide elusorganismide ühised omadusi ja räägitakse nende mitmekesisusest.

Õppetööd läbivad teemad:

 • ringkäik loodusmajas tutvutakse Pernova kogude ja kollektsioonidega;
 • elusorganismide jaotamine eluslooduse riikidesse;
 • lindude ja kahepaiksete liikide määramine netimäärajatega;
 • töölehe täitmine eri rühmade elusorganismide õppimisel ja võrdlemisel.
Maakond: Pärnumaa