tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm keskendub limuste uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides. Õppeprogramm koosneb kahest osast: teooria läbi esitluse ning arutelu ja praktikum individuaal- või paaristööna. Õppetöö läbiviimisel kasutatakse Pernova Hariduskeskuse malakoloogilised õppekollektsioone, töölehti, määrajad, binokulaare, nihik/ nihkmõõdikut.

Õppetööd läbivad teemad:

 • limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus;
 • limuste määramine välistunnuste alusel;
 • töö binokulaariga;
 • Eestis levinuimad võõrliigid;
 • koja sise- ja välisehitus;
 • ökoloogia mõisted.
Maakond: Pärnumaa
tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Erinevate selgrootute rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses - arutelu ja praktikum.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid selgrootute näidised (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed). Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides.

Programmi läbivad teemad:

 • erinevate selgrootute näidiste vaatlemine;
 • erinevate selgrootute (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed) rühmitamine ja võrdlemine;
 • selgrootute roll erinevates ökosüsteemides;
 • elusate selgrootutega tutvumine loodusmaja olemasolevate isendite näitel.

Soovituslik 8. kl - praktiline õpe seotud bioloogia ainekavaga – selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, uurimine ja võrdlemine.

Maakond: Pärnumaa
pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvumine Pernova Loodusmaja erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega: metsloomad - Eesti metsloomade topised Loodusmajas; linnud - Eesti lindude topised, kalad - Loodusmaja akvaariumid; taimed - Loodusmaja talveaia taimed; putukate ja seente näidised.

Selgitatakse kõikide elusorganismide ühised omadusi ja räägitakse nende mitmekesisusest.

Õppetööd läbivad teemad:

 • ringkäik loodusmajas tutvutakse Pernova kogude ja kollektsioonidega;
 • elusorganismide jaotamine eluslooduse riikidesse;
 • lindude ja kahepaiksete liikide määramine netimäärajatega;
 • töölehe täitmine eri rühmade elusorganismide õppimisel ja võrdlemisel.
Maakond: Pärnumaa