seen
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased tutvuvad seeneriigi erinevate esindajatega läbi praktikumi individuaaltööna (igal õpilasel õppetöö läbimiseks mikroskoop).

  • erinevate seenerühmade näidiste vaatlus mikroskoobiga,
  • prepareerimine - preparaate tehakse kõikidest loetud seenerühmadest;  
  • uurimine mikroskoobiga; 
  • igal õpilasel praktikumi läbi viimiseks mikroskoop;
  • arutelu seente rollist ökosüsteemides ja tähtsusest inimesele.

Pogrammis kasutatakse mikroskoope, prepareerimisvahendid, erinevate seenerühmade näidised.

Soovituslik 8. klass - toetab bioloogia ainekava -  seente tunnused ja eluprotsessid.

Maakond: Pärnumaa