placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis „Peipsi järv seljakotis“ õpitakse erinevate meetodite abil tundma Peipsi järvega seotud linde, loomi, selgrootuid, kalu ja taimi. Sõltuvalt õpilaste arvust
moodustatakse 2-4-liikmelised grupid, kes läbivad eri teemadel tegevustepesasid, märkides saadud vastused töölehele. Lisaks vaadatakse ühiselt lühifilmi Peipsist, mis lisaks loodusele annab aimu järveäärsele elutegevusele iseloomulikust kultuurist.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

HETKEL PROGRAMMI EI PAKUTA

Programmi eesmärk on tutvuda erinevat tüüpi märgaladega, arendada meeskonnatöö oskusi ja õppida koostama kokkuvõtet ning seda esitlema. Programmi näol on tegemist bussireisiga koos peatustega ja töölehe täitmine reisijuhi selgituste põhjal. Peatuskohti võib valida vastavalt soovile. Näidisteekond (programmileht): • Vooremäel on väga hästi vaadeldav Võrtsjärve roostik, Väikese – Emajõe suue, linnamägi. • Helme ordulinnuse varemed – kui soovite luua seoseid ajalooga ja käia Helme koobastes. • Teringi raba – raja pikkus on 4,5 km, läbides nii metsa kui soo. RMK Sakala keskusest eelneval kokkuleppel võimalik tellida giiditeenust. • Taagepera loss – võimalus teha ekskursioon lossis ja süüa lõunat. Väga olulised on järeltegevused koolis - iga rühm teeb päevast kokkuvõtte ja koostab klassile esitluse.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvuvad osalejad sissejuhatavas osas vee peamiste omaduste ning veeringega. Programmi põhiline tegevus on seotud jõe osade nimetuste ning täpsemalt Emajõe lisajõgede nimedega. Õppepäeva jooksul liigutakse mööda jõe kallast ning mõõdetakse sobivates kohtades erinevaid jõe(vee) omadusi. Mõõtmiste rohkus ja keerukus sõltuvad osalejate vanusest ja huvist (ilmastikuolud, temperatuur nii vees kui õhus, jõe laius, jõe põhja reljeef); samuti tutvutakse jõeäärse taimestikuga ning arutletakse ja/või otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas inimesed ohustavad Emajõge.

Toimumiskoht: Emajõe kaldal Jänese matkarajal Tartus; vajadusel on võimalik õppepäeva kohandada ka mõne teise jõe oludega, kus on võimalik edasi-tagasi liikuda ja jookseb mõnest väiksemast kraavist või lisajõest vesi peajõkke

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

HETKEL PROGRAMMI EI PAKUTA

Peipsimaa retkena toimuva õppeprogrammi peateema on Peipsi järve äärne loodus ja seal elavad inimesed. Programm algab Mustveest, edasi sõidetakse läbi Raja tänavküla ja tehakse peatus Kasepääl, et tutvuda näitusega "Peipsi järve elu tuba". Seejärel külastatakse Kallaste liivakivipaljandit ja Alatskivi lossiparki. Võimalik on tellida lisatasu eest Alatskivi lossi ekskursiooni ning Kääpal Kalevipoja muuseumi külastust. Täpne marsruut koostatakse vastavalt sihtgrupi soovile, võimalusel liitub õppepäeva juht grupiga Tartus. Programm sisaldab lisaks igale osalejale antavale individuaalsele rollile ka grupitööd, millega arendatakse märkamisoskust, loovust ning koostööoskusi. Retkel räägitakse lugusid, mis rikastavad sõnavara uute sõnadega, nauditakse eriliselt kaunist ja ainulaadset loodus- ja kultuuriajaloolist keskkonda ning suunatakse osalejaid mõistma keskkonnahoiu olulisust.

Maakond: Tartumaa