Söömalaud rehetoas
Tiit Leito
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Soera Talumuuseumi taluõu, hooned ja õpperajad pakuvad suurepärase võimaluse loodust ja kultuurilugu siduvatele õppeprogrammidele. Programmi, Lapse päev talus, tegevused toimuvad vanas talutares, aidas, suitsusaunas, paargus , õpitoas ning sooääre metsarajal. Õpitakse kuidas vanasti talulapsed kodus toimetasid, milliseid tööriistu kasutasid, kuidas vanemaid aitasid ja millist hiiu keelt räägiti. Tegevused seostuvad  talulapse kooliskäimise ja õppimisega. Programmi käigus õpitakse tavalisemaid taimi, nende raviomadusi, kuulatakse ja õpitakse linde.

Õpeprogrammi raskusaste sõltub laste vanusest ja ka grupi suurusest.

Maakond: Hiiumaa
Harilik võipätakas
Tiit Leito
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Allikasood on väikesed, aga imelised. Suurimaks allikasooks Eestis peetakse Kukka allikasood. Soo on peidus kunagisele karjamaale kasvanud metsas ja avaneb eriilmeliste laikudena. Kevaditi katab maapinda soliseva kihina vesi, mis koondub allikalistesse ojakestesse. Lubjarikas põhjavesi loob suure liigirikkuse. Paiguti värvib sooraud taimede varred punaseks ning ojadest võib leida hallikas-valget allikalupja. Kukka soos kasvab palju orhideeliike. Sellises soos õpime koos madalsoo tunnuseid, seal kasvavaid taimi, otsime loomade tegutsemisjälgi ja räägime inimese mõju loodusmaastikele.

Kindlasti jalga kõrgema säärega kummikud!

Maakond: Hiiumaa
Kinnikasvav tiik
Tiit Leito
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm toimub Suuremõisa pargis. Programmi käigus uuritakse vanade, mõisaaegsete tiikide veeelustikku, taimestikku tiigi kaldal ja Suuremõisa pargi taimesikku. Tegevused seotakse mõisa ajaloo ja tänapäevaga. Tiigid on allikatoitelised ja mõisaajal kasvatati seal kalu. Tiigi elustikku ja taimestikku on huvitav uurida maist oktoobrini. Programm toimub õues, tiigi kaldal. Mugavaks toimetamiseks on vajalikud kummikud ja ilmastikule vastav riietus.

Maakond: Hiiumaa
veised rannaniidul
Tiit leito
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

 2015a. kevadel valmisid Keskkonnaameti koordineeritava Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel säästva arengu haridust toetavad õppevahendid. Õppeprogramm "Rannaniidukohver" tugineb samanimelisele õppevahendile. Õppeprogrammi materjalid on kättesaadavad keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee/et Rannaniidukohvriga seotud õppeprogramme saab kasutada nii tubastes kui välitingimustes. Käsitlemist leiavad karjatamise, rannaniitude, sõnnikuelustiku, toiduvõrgustiku, putukate ja taimestikuga seotud teemad. Rannaniidukohvriga on kaasas lühifilmid, herbaarium, putukakogu, erinevad joonised suurtel vakstualustel ja sõnnikunäidised. Palade looduskeskus  kasutab rannaniidukohvril põhinevat õpet välitingimustes, võimalusel Käina rannaniitudel. Igale vanuseastmele saab koostada vastava raskusastmega ja kestusega tegevused rannaniidul.

Rannaniidukohvri laenutamine on tasuta.

Maakond: Hiiumaa
Kimalane
Tiit Leito
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm, „Putukad, mutukad“, tutvustab ja õpetab putukate maailma erinevatele vanuserühmadele. Lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele toimub putukate õpe mänguliselt, koos meisterdamise ja joonistamisega. II ja III kooliaste võtab uurimise tõsisemalt ette. Õpitakse putukate ehitust, rühmitamist, määramist. Kasutatakse luupe, mikroskoope, laboritehnikat ja looduskeskuse putukate kogusid. Koostatakse kokkuvõte või esitlus. Hoolimata vanuseastmest meeldib osalejatele maalida putukaid kividele, valmistada paberist värvilisi kiile ja liblikaid.

Õppeprogramm toimub looduskeskuse õppeklassis ja  keskkonnalaboris. Materjal uurimiseks kogutakse loodusest.

Maakond: Hiiumaa