Sisalik
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.
Õpilased  kogevad raba eripära ning saavad sealt positiivse, huvi tekitava elamuse.
Õpivad tundma raba läbi sisalik Sissi silmade, nad tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega.
Õpilased tutvuvad enamlevinud sootaimedega, õpivad tundma kuidas need taimed sisalikule tähtsad on (varjupaik, nendelt leiab söögiks putukaid jms).

Maakond: Võrumaa