Õpilased leidsid peidetud küsimuse.
Kauri Kivipõld
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks võistkondadeks, kõigepealt õpitakse kaardi ja kompassiga metsast peidetud punktide otsimist, siis hakkab grupp ühe meeskonna juhtimisel metsa peidetud küsimusi otsima. Gruppe vahetatakse nii, et iga grupp saab mingil osal teekonnast olla juhiks. Juhendaja  abistab vajadusel ja küsib lisaküsimusi. Võistkonnad otsivad küsimustele iseseisvalt vastuseid. Mererannas otsivad lapsed rannast töölehele märgitud elusolendeid ja määravad neid. Ühiselt määratakse ka merelinde. Lõpuks tunnustatakse tublimaid.

Pilt jalajäljest Eesti kaardil.
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õpime, milliseid jälgi jätab inimtegevus loodusesse ning kas inimkonnale piisab vaid ühest Maast.

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse näitusesaal.
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm Lahemaa keskuses, mis annab põgusa ülevaate rahvuspargist. Programmi nimi tuleneb keskuses asuva püsinäituse pealkirjast.

Lindude toiduseemned purkides.
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm, mille käigus arutleme, kuidas me saame aidata meie ümber elavaid linde. Samuti õpime, millistes olukordades on mõistlikum mitte sekkuda. Võimalik korraldada ka koolis.