Uurimas tiigielanikke
Ökokratt
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvume tiigi elustikuga, keskendudes eelkõige veeselgrootutele loomadele. Õpime tundma ja eristama erinevaid veeselgrootute rühmi. Uurime kahvaga püütud loomi ja arutleme nende rolli üle looduses. Saame teada, kuidas inimeste tegevus mõjutab veekogu puhtust ja et mõned organismid on vee puhtuse suhtes eriti tundlikud.