placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kutsume külastama Lahemaa kauneid õppe- ja matkaradu Käsmus, Viitnal, Altjal, Viru rabas või Tsitres.

placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Kodumaiste puuliikide tundmaõppimine.

placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppepäeva põhitähelepanu on suunatud looduse tunnetamisele kõigi meelte abil.

placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Sagadi looduskoolis tutvutakse laiemalt levinud linnuliikidega ja linnuvaatluseks vajalike vahenditega. Õpitakse, mida vaatluse ajal jälgida tuleks. Tehakse tutvust noorematele õpilastele mõeldud linnuraamatutega ning lihtsamate internetist leitavate õppematerjalidega. Saadud teadmisi kasutatakse vahetult loodusretkel.

placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Mängulises ja lastepärases vormis liikide vaheliste seoste mõistmine metsakooslustes.