placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Jäätmete sorteermiskastid harjutamiseks.
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis harjutatakse jäätmete liigiti sorteerimist ning arutletakse ühiskonna tarbimisharjumuste üle.

Õpilased leidsid peidetud küsimuse.
Kauri Kivipõld
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks võistkondadeks, kõigepealt õpitakse kaardi ja kompassiga metsast peidetud punktide otsimist, siis hakkab grupp ühe meeskonna juhtimisel metsa peidetud küsimusi otsima. Gruppe vahetatakse nii, et iga grupp saab mingil osal teekonnast olla juhiks. Juhendaja  abistab vajadusel ja küsib lisaküsimusi. Võistkonnad otsivad küsimustele iseseisvalt vastuseid. Mererannas otsivad lapsed rannast töölehele märgitud elusolendeid ja määravad neid. Ühiselt määratakse ka merelinde. Lõpuks tunnustatakse tublimaid.

Aardelaegas Eesti maapõuest
T.Y
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Rohukonn
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis õpime tundma Eesti kahepaikseid ning otsime neid ka Porkuni järvest.