pilt
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Tekstiili- ja rõivatööstus on äärmiselt globaliseeritud. Programm annab ülevaate tekstiiliahelas toimuvast keskkonna koormamisest ning toob välja seosed meie endi tarbimisharjumustega. Lisaks probleemi väljatoomisele käsitletakse esmaseid samme  võimalustest muuta väga lihtsalt oma elustiil keskkonnasäästlikumaks.

Maakond: Ida-Virumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, Lasteaed
Maakond: Ida-Virumaa
lapsed sorteerivad asju
Julia Kropatševa
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kuidas tekib prügi, milline oli prügi 100 a tagasi ja milline on nüüd. Ületarbimine ja ületootmine. Tutvustada ja näidata erinevaid pakendeid; arutleda pakendite muutumise üle läbi ajaloo; pöörata tähelepanu millistest materjalidest toodetakse pakendid ja kas neid on võimalik ümber töödelda; kirjeldada ja selgitada prügi sorteerimise põhimõtteid ja taaskasutuse võimalusi.

Maakond: Ida-Virumaa