Kollaž. Õppeprogrammid koolieelikutele Iisaku Looduskeskuses.
Julia Kropatševa
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Iisaku looduskeskus pakub eelkooli lastele (6-7.a) järgmisi õppeprogramme, mis on seotud Iisaku looduskeskuse ekspositsiooniga:

  • Jäljed lumel - talvel
  • Puude elurikkus ja eluring - sügisel
  • Vähendame prügi - aastaringselt
  • Saladused mullas - kevadel ja sügisel
Maakond: Ida-Virumaa
Orav. Foto: Piret Eensoo.
Piret Eensoo
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume praktiliste tegevuste kaudu puude elurikkusega; kirjeldame ja selgitame mitmekesise looduse tähtsust, saame teada liikide omavahelistest seostest ja mõjust inimese elule.

Praktilise tööna valmistab iga osaleja endale puude elurikkust ja fotosünteesi kujutava kaardi.

Maakond: Ida-Virumaa
lapsed sorteerivad asju
Julia Kropatševa
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kuidas tekib prügi, milline oli prügi 100 a tagasi ja milline on nüüd. Ületarbimine ja ületootmine. Tutvustada ja näidata erinevaid pakendeid; arutleda pakendite muutumise üle läbi ajaloo; pöörata tähelepanu millistest materjalidest toodetakse pakendid ja kas neid on võimalik ümber töödelda; kirjeldada ja selgitada prügi sorteerimise põhimõtteid ja taaskasutuse võimalusi.

Maakond: Ida-Virumaa