Geoloogia klaasis
Tiit Leito
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus õpitakse tundma Eesti geoloogia põhialuseid, keskendudes Hiiumaa geoloogilise mineviku eripärale. Praktiliste tegevuste käigus õpitakse tundma erinevaid kivimeid ja nende teket. Tutvutakse infoga õppestendidel, katsetatakse, otsitakse vastuseid vastavalt ülesandele ( Kärdla meteoriidikraater, kivimite kasutamise, fossiilid, tardkivimid, moondekivimid). Õppeprogramm lõpeb rühmade esitluse ja kokkuvõttega

Maakond: Hiiumaa
Kivististe uurimine
Liisi Mäeumbaed
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus õpivad lapsed märkama kivide erinevaid värve, kuju ja koostist looduses. Mängides, kive veeretades ja loksutades saab selgeks, et kaugeltki mitte kõik kivimid ei ole oma omadustelt sarnased. Lapsed hakkavad lihtsate võtetega uurima miks see niimoodi on. Vestluse ja vaatluse käigus selgub tõde kivimite tekkest, nende tähtsusest looduses ja kasutamisest inimese poolt.

Maakond: Hiiumaa
Kivistunud elurikkus
Liisi Mäeumbaed
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus õpitakse tundma Hiiumaal leiduvaid fossiile. Räägitakse kivististe tekkest, õpitakse tundma nende lihtsamalt määratavaid rühmi. Asetatakse kujundlikult inimene ja tänane loodus pikale ajateljele ja adutakse elurikkust sadade miljonite aastate jooksul. Lastel on võimalus ise otsida, määrata joonistada kunagi elanud elukaid, kujutades neid ammustes elukeskkondades.

Maakond: Hiiumaa
Seenemets
Tiit Leito
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Palade metsarada kulgeb Looduskeskuse lähedal olevas metsas. Metsarada on huvitav ja kergesti läbitav ka väikestele õppeprogrammis osalejatele.  Õppida ja uurida annab kõike, mis metsaga seotud. Metsarajal liikudes saab vastavalt aastaajale vaadata erinevaid protsesse ja seoseid looduses. Lisaks vaatlustele teeme lihtsaid katseid ja mõõtmisi, õpime töö tulemusi analüüsima ja järeldusi tegema. Teema valik sõltub aastaajast ja programmi tellija soovist.

Valik teemadest Palade metsarajal:

  • Aastaajad metsas.
  • Jäljeread lumel
  • Erinevate koosluste vahetumine olenevalt pinnasest
  • Taimestiku rindelisus
  • Puude, põõsaste õppimine lihtsate tunnuste ja töölehtede abil
  • Sammalde uurimine
  • Elu sipelgapesas

Programmi kestust ja tegevusi saab kohandada vastavalt vanuseastmele.

Maakond: Hiiumaa
Hiiumaa
Tiit Leito
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Matkamine Hiiumaa erinevates maastikes. Piirkond, raja pikkus, teema ja tegevused kokkuleppel!

Palade LHK pakub põnevaid loodusõppega seotud matku Tahkuna ja Kõpu poolsaarel, Kõrgessaare piirkonnas, Kallaste pangal, Sarve poolsaarel ja Hilleste paekarjääris. Kuigi iga loodusretk kannab oma kindlat eesmärki õpitakse nendel liikudes liigilist mitmekesisust, inimtegevuse mõju loodusele, pärandmaastikke, erinevaid kivimeid ja kivistisi (Sarve, Hilleste).

Maakond: Hiiumaa