Voolu- või seisuveekogu elustiku uurimine
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus saadakse kogemus veekogu ääres vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, tutvutakse vee-selgrootute  ja kaldataimede mitmekesisusega, arendatakse märkamis- ja koostööoskust. Tehakse praktilisi vaatlusi, mõõdetakse võimalusel veekogu sügavust, vee läbipaistvust Secchi kettaga, vee temperatuuri ja happesust. Rühmatööna teostatakse kahvapüüki. Tutvutakse määrajate abil loomarühmade määramise põhimõtetega, vaadeldakse püütud loomi, määratakse püütud selgrootute liigid/rühmad ja toitumistüüp. Antakse hinnang uuritud veekogu selgrootute mitmekesisusele ja veekogu seisundile. Arutetakse veekogude elustiku mitmekesisuse tähtsusest toiduvõrgustikes. 

Maakond: Harjumaa