Püstkoda Lahemaal
Theo Kehlmann
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Pakkuda õuesõppe vormis nö “kastist välja” tegevusi tulenevalt aastaajast või rahvakalendri tähtpäevdest. Läbi põlisrahvast kommete ja sundiloo tutvustamise tekib õpilastel ülevaade maailmaruumist.

Maakond: Harjumaa
Watersport kaater
E.Petser
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Uurimuslik õppeprogramm. Programm koosneb kolmest moodulist. I Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide baasil, hüpoteeside püstitamine ja töölehe täitmine. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel, kohapeal eelnevalt valitud erinevate rannikutüüpide määramine ja rannaprotsesside uurimine, töölehe täitmine ja hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine. III Kokkuvõte koolis: kokkuvõtte tegemine ja plakatite/ ettekannete koostamine ning arutelu ja analüüs. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.

Maakond: Harjumaa
Aegna loovus
E.Petser
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmis õpitakse tundma Aegna saare loodust, vaatlema ja tähele panema looduslikke protsesse, saadakse teadmised Aegna saare maastikukaitseala piirangutest ning kaitsealustest liikidest. Kunst looduslikest materjalidest looduses viibides avardab mõtlemist, loomingulist vabadust samaaegselt loodust tundma õppides. Erinevaid keskkonnamänge mängides osatakse tähele panna seoseid looduse toimimisest ökosüsteemis.

Maakond: Harjumaa