Olen metsamees
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

“Olen metsamees” on vahva õueprogramm, mille käigus õpitakse läbi mängulise tegevuse tundma loodust enda ümber ning räägitakse lähemalt sellest, kuidas vanasti metsa tehti ja milliseid oskusi-teadmisi selleks kasutati.

Maakond: Harjumaa
Värvide segunemise katse
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi ajal tehakse vahvate katsete käigus lähemat tutvust Maa põhielementidega. Katsed on õpetlikud, kuid lõbusad ja ohutud ning neid saavad lapsed ise kaasa teha!

Maakond: Harjumaa
Sügis
Marje Suharov
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Laps õpib tundma aastaaegade vaheldumist looduses, jälgib ja märkab olenevalt aastaajast erinevaid tunnuseid. Õpib tundma järveäärset loodust ja omandab oskuse tegutseda looduses ning saab seikluselamuse.

Maakond: Harjumaa
karupuu
Marje Suharov
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Sissejuhatus programmile raja alguses Järveotsa järve ääres. Vaadeldakse ja katsutakse metsloomade sarvi, kihvasid, kolpasid, nahkasid. Võrreldakse liha- ja taimtoiduliste hambumust.

Iga õpilane saab endale rolli metslooma näol (silt pildi, nimetuse ja jäljega). Kui tuleb vastavast metsloomast juttu, siis astub ta matkajuhi juurde ja osaleb aktiivselt  arutelus. Metsaretk koos juhendajaga, kes suunab laste tähelepanu erinevatele loomade tegutsemisjälgedele - lakupuu, söödapuu, endine jahikantsel, Valgejärve onn jne. Arutletakse lähemalt suhteid metsarahva ja inimeste vahel ning jahimehe rolli nende suhete reguleerimisel. Töölehtede täitmine rajal lubjaonnis.

Mäng kes, keda – toiduahelad ja võrgustikud.

Mäng – metsas on kõik omavahel seotud.

Metsaretke lõpetamine toimub raja alguspunktis piknikuplatsil, kus võetakse kokku õpitu-nähtu rühmatööga ning antakse tagasiside õpperetkele.

Õpetajale saadetakse tagasiside küsitlus e-mailile pärast matka.

Maakond: Harjumaa
Püstkoda Lahemaal
Theo Kehlmann
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Pakkuda õuesõppe vormis nö “kastist välja” tegevusi tulenevalt aastaajast või rahvakalendri tähtpäevdest. Läbi põlisrahvast kommete ja sundiloo tutvustamise tekib õpilastel ülevaade maailmaruumist.

Maakond: Harjumaa