Loodust uurimas soos
Ökokratt
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Retke käigus tutvutakse soo erinevate arengujärkudega. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Tutvutakse rabaelustikuga ja eluta ökoloogiliste tegurite toimega sellele. Tutvutakse turbakaevandamise ajalooga

Teekonna üldpikkus on 5 km, millest 1,5 km liigutakse räätsadega pehmel pinnasel. Rada ei ole sobiv ratastooliga inimesele, kuid teiste erivajaduste korral on mõningase abiga läbitav.

Räätsamatku ei toimu 23.aprillist kuni 24 juunini, mil on räätsarahu.

Rabasõbralikud räätsad video.

Programmile on omistatud ökoturismi kvaliteeti kinnitav EHE märgis.

Maakond: Harjumaa
Viru raba
Eleri Inno
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Soode all on umbes viiendik Eesti pindalast. Lahemaa metsade rüpes asuvas Viru rabas selgitame, mis on soo ja mis on raba, nende tähtsust puhta vee säilitamisel, aga ka lindudest-loomadest, kellele just sellised alad on meele järgi. Programmi käigus õpime tundma iseloomulikke metsa- ja rabataimi.

Maakond: Harjumaa
Hara raba
Maie Itse
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õuesõppe programm Raba roll ökosüsteemis on mõeldud II ja III kooliastmele.

Programmi on võimalik läbi viia Viru rabas või Hara rabas.

  • Rabakooslused
  • Raba kasutamine
  • Rabade taastamine
  • Ökosüsteem
  • Looduskaitse.

Programmi on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja üldhariduskooli õppeained. Programmi on võimalik kohandada ka I kooliastmele.

Maakond: Harjumaa