Voolu- või seisuveekogu elustiku uurimine
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus saadakse kogemus veekogu ääres vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, tutvutakse vee-selgrootute  ja kaldataimede mitmekesisusega, arendatakse märkamis- ja koostööoskust. Tehakse praktilisi vaatlusi, mõõdetakse võimalusel veekogu sügavust, vee läbipaistvust Secchi kettaga, vee temperatuuri ja happesust. Rühmatööna teostatakse kahvapüüki. Tutvutakse määrajate abil loomarühmade määramise põhimõtetega, vaadeldakse püütud loomi, määratakse püütud selgrootute liigid/rühmad ja toitumistüüp. Antakse hinnang uuritud veekogu selgrootute mitmekesisusele ja veekogu seisundile. Arutetakse veekogude elustiku mitmekesisuse tähtsusest toiduvõrgustikes. 

Maakond: Harjumaa
Oma või võõras?
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab Eestis maismaal ja vees elavaid tuntumaid ja probleemsemaid võõrliike, nende loodusesse jõudmise lugu. Võõrliikide edukuse põhjused ja inimese roll võõrliikide loodusesse sattumisel. Võimalikud lahendused võõrliikide leviku piiramiseks, kahju vähendamiseks  ja võimalustest nende vabanemisest.

Maakond: Harjumaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Harjumaa
Põlevkivi
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Harjumaa
Tähis
Reet Kristian
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab Eesti loodukaitse ajalugu, kaitse põhimõtteid, kaitstavate loodusobjektide tüüpe koos näidetega (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala jt), seadusandlust. 
Arutleme, kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu ja -kaitsesse. 

Maakond: Harjumaa