Vanast uus. Paberi valmistamine
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi sisuks on jäätmemajanduse ja  taaskasutuse põhimõtete selgitamine ning säästliku ja jätkusuutliku mõtteviisi kujundamine.

Arutleme jäätmete tekkimise ja nendega seotud probleemide üle, proovime üheskoos sorteerimist ning uurime, mida erinevatest jäätmeliikidest ümbertöötlemise tulemusena võimalik teha on. Teadmiste kinnistamiseks meisterdame vanadest ajalehtedest uut paberit või kasutatud kangastest kaltsunukku.

Programm on mõeldud Tallinna lasteaedade eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimub eesti keeles ning on tasuta.

Maakond: Harjumaa
Ferda
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammil saadakse praktiline kogemus igapäevaselt kodus tekkivate jäätmete  liigiti sorteerimisest, selle vajalikkusest, jäätmete taaskasutamise ja jäätmetekke vähendamise võimalustest. Õpilased mõistavad, et jäätmed on inimese tekitatud probleem.  

Maakond: Harjumaa