Järv elukeskkonnana
Jääaja Keskus
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õpime tundma järvede ja järveelustiku eripära. Õpime tundma ning mõistma looduses toimivaid seoseid. Õpime nägema järve enamana kui ainult veekoguna – veeressurss, toidubaas, energiaressurss, erinevad rekreatiivsed võimalused.

Maakond: Tartumaa
Kas tunned Vooremaad?
Jääaja Keskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Programm koosneb kahest osast: esimene toimub Jääaja Keskuses ning teine osa toimub Vooremaa maastikukaitsealal. Keskuses toimuvas programmi osas saavad osalejad teadmisi mandrijäätekkelistest pinnavormidest ning pinnavormide teket mõjutanud protsessidest läbi ekspositsiooni infot käsitlevate ülesannete. Väljasõidul Vooremaale saadakse ülevaade Euroopa ühest esinduslikumast voorestikust. Õpitakse tundma looduskaitselisi objekte ning saadakse teadmisi looduskaitse vajadusest.

Maakond: Tartumaa
oravaprogramm
T. Pertels
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel Vapramäe loodusrajal. Programmi sisuks on liikumine looduses, looduse vaatlemine, orava tegutsemisjälgede tuvastamine, orava eluviisi imiteerimine läbi aktiivtegevuste ja mängude. Orava eluviisi õpitakse tundma oravale loomulikus keskkonnas ja seoses aastaringis toimuvate muutustega. Vaadeldakse välimust (fotod, käpiknukk), uuritakse toitumist (sahvrimäng, fotod), elupaika sh pesaehitust (mänguline pesa ehitamine, fotod), matkitakse liikumisviisi (hüpped, hüppe pikkuste mõõtmine), häälitsusi, saadakse tuttavaks ohuallikatega (kullimäng). Tegevused viiakse läbi aastaaegade kaupa, programmi tegevus on jaotatud nelja ossa. Õpilased saavad pähe orava kõrvad, mida on võimalik vastavalt aastaajalisele karvastiku värvuse muutusele ümber pöörata, juhtides sellega tähelepanu aastaajalistele muutustele.

Programmis matkivad õpilased ise orava tegevusi läbi rollimängu, päris oravaga kohtutakse hea õnne korral. Lõpuringis küsitakse meeldejäänud teadmisi.

Maakond: Tartumaa
Lapsed teevad õunamahla
Luke mõis
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Luke mõisa sügisprogrammi tegevused on jaotatud kaheks.

Programm algab Luke mõisa õunaaias praktilise tegevusega, kus lapsed saavad ise koos juhendajatega õunamahla valmistada selliselt nagu seda tehti vanasti mõisas.

Programmi teises osas minnakse koos sügisretkele (1 km) mõisaparki sügise tunnuseid otsima.

Maakond: Tartumaa