õigl. kaub
pixabay.com
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm toimub Vapramäe loodusmajas, kus antakse ülevaade  õiglase kaubanduse teemast ning sellega seonduvatest probleemidest arengumaades. Tutvustatakse rahvusvaheliselt tuntud „Õiglase kaubanduse“ märgist. Räägitakse millised ohud kaasnevad banaani, puuvilla, kohvi ja kakao kasvatamisega  keskkonnale ja inimesele. Seejärel viiakse läbi õppemäng "Õiglane kaubandus", mis kinnistab saadud teadmisi õiglasest kaubandusest: osatakse ära tunda peamised õiglase kaubanduse kaubad ning seostada neid arengumaade probleemidega, keskkonnakaitsega ja sotsiaalse õiglusega.

Tegemist on tubase programmiga, arutelude, vestluste, väitluste vormis. Õpilaste teema omandamist küsitakse programmi lõppedes lõpuringis, õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Maakond: Tartumaa
seljakotiprogramm
pixabay.com
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Seljakotiprogrammi kuuluvad 20 matkakotti, mis on komplekteeritud loodusõppeks vajalike vahendite ja määrajatega. Eesmärgiks on õpetada tundma metsas olevaid liike, neid mõjutavaid abiootilisi ja biootilisi tegureid, keskkonnakaitse suundi ja olemust Vapramäe maastikukaitseala näitel. Programmis osalejad saavad kaasa vahendid loodusõppeks ja õpperaja kaardi. Matka marsruut on koostatud matka jooksul läbitavate punktidena, mille juures tuleb lahendada ülesanded.

Programm on mõeldud klassiga koos liikumisena koos orienteerudes ilma retkejuhita. Soovi korral võib retkele minna ka koos retkejuhiga. Palume enda eelistusest teada anda enne matka.

Programmi lõpuosas kontrollitakse õpilaste vastuseid, et selgitada välja teema omandamine, toimub arutelu tekkinud probleemide üle. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Maakond: Tartumaa
loodus
pixabay.com
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi abil tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega – saadakse teavet säästlikust tarbimisest – mõistetakse säästva arengu põhimõtet. Õppeprogrammi käigus teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust – tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil.

Programmi lõppedes saab iga õpilane välja tuua isiklikud energiasäästmise võimalused, mille läbi kontrollitakse teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Maakond: Tartumaa
Majandusprogramm loodusest
pixabay.com
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on selgitada lastepäraselt (eakohaselt) majanduse mõistet ja selle laiahaardelisust. Tutvustada lastele igapäevaelu seoseid majandusega – tarbimisvalikud, soovid vs tegelikud võimalused.

Arutleme mida loodus meile annab, kuidas inimene sõltub loodusest ning mida tähendab säästev tarbimine. Programmis osaleja saab kaasa lüüa poemängus, kus saab ise mõelda välja kaubad ja määrata neile hinna. Osaleda saadakse nii kauplejana kui ostjana. Kauplemise käigus selgub, kes tegi säästlikumaid valikuid.

Programmi tegevused on planeeritud nii, et neid on võimalik viia läbi nii õues kui siseruumides (kui ilm ei soodusta õuesõpet). Tubase programmi puhul toimub programm Vapramäe Loodusmajas, õueprogramm viiakse läbi Vapramäe matkarajal.

Õpilaste teema omandamist kontrollitakse küsimuste kaudu programmi lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Maakond: Tartumaa
Õppeprogramm orienteerumine maastikul
VVV SA
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline õpperetk “Orienteerumine maastikul”.

Projekt algab õpitu kordamisega, et õpilased oskaksid orienteerumiskaarti looduses lugeda, saada aru, kus nad kaardil asuvad ning panna paika kaardi ilmakaared. Väikesele õppusele järgneb õpetlik ülesanne: Retk koos juhendajaga kaardi lugemiseks, mille käigus õpitakse kaardiga looduses liikuma. Seejärel  järgneb joonorienteerumise ülesanne.  Enne iseseisvale orienteerumisele minemist kinnistatakse teadmisi õpetlike ülesannete kaudu  (Mõõtkava;  lepemärgid, pinnavormid kaardil, reljeefi lugemine).

Programmi teises pooles toimub õpetlik ülesanne orienteerumine maastikul. Kõik rühmad liiguvad looduses iseseisvalt. 

Maakond: Tartumaa