karu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Tähtsamate lülijalgsete rühmade ja nende eristamistunnused, arutelu ja praktikum. 

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid lülijalgsete preparaate (vähilaadsed, ämblikulaadsed, putukad), moonded.

Praktiline osa läbitakse  4-liikmelistes gruppides. 

  • lülijalgsete võrdlus näidiste abil;
  • erinevate lülijalgsete vaatlus binokulaarmikroskoobiga;
  • arutelu lülijalgsete rühmade erinevatest rollidest ökosüsteemides;
  • elusate lülijalgsetega tutvumine loodusmaja olemasolevate isendite näitel.

Soovituslik 8. kl - toetab bioloogia ainekava: Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, uurimine binokulaarmikroskoobiga ja järelduste tegemine.

Maakond: Pärnumaa