mik
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpime tundma taimede tähtsust ja nende kohastumusi, mikroskopeerime ja teeme erinevaid preparaate.

Praktikumi läbivad teemad:

  • uurime taime- ja loomaraku erinevusi,
  • valmistame preparaate, et vaadelda kloro-,kromo- ja leukoplaste;
  • vaatleme taimeraku erinevaid organelle ja nende ülesandeid.

Igal õpilasel on  praktikumi läbimiseks mikroskoop.

Soovituslik 8. kl - toetab bioloogia ainekava: taimede tunnused ja eluprotsessid, mikroskopeerimine.

 

Maakond: Pärnumaa
rakk
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Praktikum viiakse läbi väikestes gruppides ja õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad:

  • mikroskoobi tundma õppimine, tööpõhimõtted ja ohutuse selgeks tegemine;
  • taime-, looma-, seene- ja bakteriraku prepareerimine; 
  • rakkude vaatlemine mikroskoobiga;
  • rakkude võrdlemine. 

Soovituslik 8. kl ja gümnaasium:

8.kl - toetab bioloogia ainekava: mikroorganismide tunnused ja eluprotsessid; taimede tunnused ja eluprotsessid; seente tunnused ja eluprotsessid.

Gümnaasium - toetab  bioloogia ainekava: kursus Rakud ja nende uurimine.

Maakond: Pärnumaa