Pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm keskendub putukate uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides ning koosnb kahest osast: teooria ja praktikum. Praktikumis viiakse läbi kas individuaalselt või paaritööna. Õppetöö läbiviimisel kasutatakse Pernova Hariduskeskuse entomoloogilisi õppekollektsioone, töölehti, määrajad, binokulaare. 

Praktikumi läbivad teemad:

 • putukate areng, morfoloogia, levik;
 • putukate määramine ja süstematiseerimine;
 • Eestis levinuimad putukad ja nende tähtsus looduskeskkkonnas;
 • töö binokulaariga;
 • ökoloogia mõisted.
Maakond: Pärnumaa
karu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Tähtsamate lülijalgsete rühmade ja nende eristamistunnused, arutelu ja praktikum. 

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid lülijalgsete preparaate (vähilaadsed, ämblikulaadsed, putukad), moonded.

Praktiline osa läbitakse  4-liikmelistes gruppides. 

 • lülijalgsete võrdlus näidiste abil;
 • erinevate lülijalgsete vaatlus binokulaarmikroskoobiga;
 • arutelu lülijalgsete rühmade erinevatest rollidest ökosüsteemides;
 • elusate lülijalgsetega tutvumine loodusmaja olemasolevate isendite näitel.

Soovituslik 8. kl - toetab bioloogia ainekava: Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, uurimine binokulaarmikroskoobiga ja järelduste tegemine.

Maakond: Pärnumaa
mi
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Mikroskoobi ja raku ehituse tundmaõppimise praktikum. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.
Praktikumi tegevused (igal õpilasel on oma mikroskoop):

 • Mikroskoobi ehituse tundma õppimine, tööpõhimõtted ja ohutus;
 • Raku mõiste kordamine;
 • Rakkude püsipreparaatide vaatlemine mikroskoobiga;
 • Rakutüüpide võrdlemine esitluse kaasabil.

Soovituslik 4.klass: toetab loodusõpetuse ainekava: Organismide mitmekesisus ja eluavaldused,
mikroskoobi ehitus ja tööpõhimõtted.

Maakond: Pärnumaa
rakk
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Praktikum viiakse läbi väikestes gruppides ja õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad:

 • mikroskoobi tundma õppimine, tööpõhimõtted ja ohutuse selgeks tegemine;
 • taime-, looma-, seene- ja bakteriraku prepareerimine; 
 • rakkude vaatlemine mikroskoobiga;
 • rakkude võrdlemine. 

Soovituslik 8. kl ja gümnaasium:

8.kl - toetab bioloogia ainekava: mikroorganismide tunnused ja eluprotsessid; taimede tunnused ja eluprotsessid; seente tunnused ja eluprotsessid.

Gümnaasium - toetab  bioloogia ainekava: kursus Rakud ja nende uurimine.

Maakond: Pärnumaa