jõgi
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi pikkus 3X45 min. Programm algab kogunemisega Pernova Loodusmajas, kus selgitakse õpperetke ohutust, lepitakse kokku reeglid ja tutvustatakse programmi tegevusi. Järgneb 14 minutiline retk jõe äärde, kus teostatakse õpilaspaaride poolt lindude vaatlemist binoklitega, jõe mõõtmised (hapnik, temperatuur, sügavus, läbipaistvus, voolu kiirus) Vernier’i mõõteristade abil, vaadeldakse taimi ja selgrootuid. Seejärel suundutakse tagasi Pernova Loodusmajja, kus klassiruumis rühmatööna uuritakse Pärnu jõge edasi õppeülesannete, jooniste ja näidiste abil (vee läbipaistvus, linnud, taimed, pikkus, lähe ja suue).

Programmi läbivad teemad:

  • elutingimused Pärnu jõe alamjooksul;
  • jõe vee parameetrite mõõtmine;
  • tutvumine jõe elustikuga;
  • jõe ajalooline roll Pärnu linnas.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus, siseruumis liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

Maakond: Pärnumaa