hunt
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatikast ja bioloogilisest mitmekesisusest; hammaste tüüpidest, hambavalemist, toitumise eripäradest koljude  näitel. Praktikum toimub neljaliikmelistes gruppides.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse koljude õppekollektsiooni, Eesti metsloomade topiste kogu, määrajaid ja IPade.

Praktikumi läbivad teemad: 

  • tutvutakse määramispõhimõtetega;
  • määratakse imetajate koljusid (IPadides määrajad), kasutades Eesti imetajate koljude õppekogu (kobras, ilves, hunt rebane, põder jne);
  • tutvutakse koljude abil hammaste tüüpidega ja määratakse loomade toitumistüübid (rohusööjad, kiskjad, segatoidulised).

Programmi lõppedes leitakse vaadeldud loomaliigid Pernova Loodusmaja topiste kogust ja vaadatakse üle nende eluviisid.

Maakond: Pärnumaa