Pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm keskendub putukate uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides ning koosnb kahest osast: teooria ja praktikum. Praktikumis viiakse läbi kas individuaalselt või paaritööna. Õppetöö läbiviimisel kasutatakse Pernova Hariduskeskuse entomoloogilisi õppekollektsioone, töölehti, määrajad, binokulaare. 

Praktikumi läbivad teemad:

  • putukate areng, morfoloogia, levik;
  • putukate määramine ja süstematiseerimine;
  • Eestis levinuimad putukad ja nende tähtsus looduskeskkkonnas;
  • töö binokulaariga;
  • ökoloogia mõisted.
Maakond: Pärnumaa