Raba
Uurime raba. Foto: Piret Valge
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Kas kõik rabad on sood, aga kas kõik sood on rabad?
Seda saab õppeprogrammi jooksul teada. Õpilased saavad ülevaate kuidas sood tekivad, tutvuvad raba kui elukeskkonnaga, õpivad tundma rabas elavaid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Räägime rabade tähtsusest ja kasutusvõimalustest.
Praktiliste tegevustena ja erinevaid vahendeid kasutades toimub raba liigilise elurikkuse uurimine ja soopinnase tunnetamine erinevate meeltega, lauka ja rabamätta uurimine ning võrdlemine, rabavee uurimine, elurikkuse võrdlemine rabas ja rabaservas ja arutelud. Täidame töölehti.

Maakond: Pärnumaa