Sisalik
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.
Õpilased  kogevad raba eripära ning saavad sealt positiivse, huvi tekitava elamuse. Õpivad tundma raba läbi sisalik Sissi silmade, nad tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega. Õpilased tutvuvad enamlevinud sootaimedega, pööravad tähelepanu ka sellele, kas ja kuidas need taimed sisalikule tähtsad on. 

Maakond: Pärnumaa
Raba
Uurime raba. Foto: Piret Valge
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Kas kõik rabad on sood, aga kas kõik sood on rabad?
Seda saab õppeprogrammi jooksul teada. Õpilased saavad ülevaate kuidas sood tekivad, tutvuvad raba kui elukeskkonnaga, õpivad tundma rabas elavaid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Räägime rabade tähtsusest ja kasutusvõimalustest.
Praktiliste tegevustena ja erinevaid vahendeid kasutades toimub raba liigilise elurikkuse uurimine ja soopinnase tunnetamine erinevate meeltega, lauka ja rabamätta uurimine ning võrdlemine, rabavee uurimine, elurikkuse võrdlemine rabas ja rabaservas ja arutelud. Täidame töölehti.

Maakond: Pärnumaa