tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm keskendub limuste uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides. Õppeprogramm koosneb kahest osast: teooria läbi esitluse ning arutelu ja praktikum individuaal- või paaristööna. Õppetöö läbiviimisel kasutatakse Pernova Hariduskeskuse malakoloogilised õppekollektsioone, töölehti, määrajad, binokulaare, nihik/ nihkmõõdikut.

Õppetööd läbivad teemad:

  • limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus;
  • limuste määramine välistunnuste alusel;
  • töö binokulaariga;
  • Eestis levinuimad võõrliigid;
  • koja sise- ja välisehitus;
  • ökoloogia mõisted.
Maakond: Pärnumaa
Pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Programm viiakse läbi Pärnu linnas rannaalal. Matka alguspunkt on Estonia mälestusmärgi juures (Tervise sauna- ja veekeskuse  taga jõe äärsel alal).

Õppematka  (4km)  eesmärk on läbida Pärnu rannaala GPS-seadme abil, kus lahendatakse uurimisülesandeid, tutvutakse Pärnu ranna ja lahe eripäradega, läbi rühmatöö.

Matka läbivad teemad:

  • tutvuda GPS-süsteemiga ja õppida kasutama GPS-vastuvõtjaid;
  • tutvuda Pärnu rannaala mineviku ja tänapäevaga läbi erinevate loodusteemaliste ülesannete;
  • õppida tundma looduskaitselisi väärtusi ja läänemere erinevaid karbi liike. 

Õpilased läbivad matka väikestes gruppides ja läbivad selle erineva ajaga. Matk ei lõpe alguspunktis, vaid kulgeb mööda ranna-äärt maastikukaitsealale. Lõptand gruppidel saab buss vastu tulla Tervise Paradiisi juurde. Bussidel võimalus parkida Side tn rannapoolses osas Tervise paradiis kõrval. 

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus, kaasa joogivesi.

Maakond: Pärnumaa