tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased õpivad mulla teket, tähtsust ja kaitset. Programmis:

  • õpitakse näidiste ja proovide abil tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut;
  • tutvutakse mullaorganismidega ja nende rolliga mullas;
  • mudeli abil uuritakse vee liikumist mullas;
  • tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga. 

Soovituslik 6. klass - loodusõpetuse ainekava: muld, mullatekke, koostis, inimtegevuse mõju mullale.

Maakond: Pärnumaa
Mets
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpperogramm viiakse läbi Luitemaa maastikukaitsealal ja Pikla rannaniidul, mis asub Pärnust ca 30 km kaugusel Riia poole. Kogunemine Luite bussipeatuses, rajapikkus ligikaudu 2km. NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi. Selga ilmastikule vastav riietus ja veekindlad jalanõud, kaasa joogivesi.

Õppematka läbivad teemad:

  • tutvume Luitemaa ökosüsteemidega looduses (palu/nõmmemännik Luitemaa skv ja Pikla rannaniit): mets ja rannaniit (elustik, aineringed, inimmõju).
  • vaatlemerindelisust, tutvutakse tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega.
  • arutleme ja teeme järeldusi loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse kohta. 

Programmi viiakse läbi  ainult kevadel ja sügisel.

Maakond: Pärnumaa