Sügis metsas
Ülo Soomets
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Praktiline õppemäng Pernova Loodusmaja hoovialal "Sügis – loodus valmistub talveks“ - sügise tunnuste märkamine ja kirjeldamine,M loodusnähtuste ja looduses esinevate looma-, seene- ja taimeliikide vaatlemine, ülesanded binokli ja luubiga.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Seente tähtsus looduses ja inimesele, tähtsamad seenerühmad, seente uurimine mikroskoobiga.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Taime-, looma- , seene- ja bakteriraku võrdlemine ja vaatlemine mikroskoobiga.

Maakond: Pärnumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Seenenädala raames (sept): tuntumate seeneliikidega tutvumine ja võrdlemine (mürgi- ja söögiseen). Kübarseente viljakehade ehitus, uurimine luubi ja mikroskoobiga.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvumine mikroskoobi töövõtetega, erinevate rakkude võrdlus.

Maakond: Pärnumaa