konn
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Selgitatakse erinevusi mulla ja turba vahel - esitlus, õppefilm, vestlus, arutelu, näidised. Õpitakse tundma turbasambla ehitust. Praktikumides igal õpilasel on oma mikroskoop. Õppe läbiviimisel kasutatakse turba näidiseid, mikroskoope, prepareerimisvahendeid.

Käsitletakse järgmisi teemasid:

  • turba tekkimine ja koostis;
  • turbasambla ehitus ja omadused;
  • mikroskopeerimine turbasambla lehest preparaadi valmistamine ja uurimine;
  • soo kui elukeskkond.

Soovituslik 6. klass - toetab loodusõpetuse ainekava - soo kui elukeskkond, mikroskoopia.

Maakond: Pärnumaa