Jäljed lumel
wikipeedia
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul liigutakse loodusrajal ja tutvutakse loomade tegevusjälgedega (näritud oksad, jäljed puudel, jäljed lumel, loomade väljaheited, nahad). Uuritakse jäljeridu, loomade jälgede pikkusi, liikumisviise. Iga looma tutvustus ja arutelud kohapeal.

Maakond: Tartumaa
õppeprogramm Kus on elu säästlikum?
teadmata
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi abil tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega – saadakse teavet säästlikust tarbimisest – mõistetakse säästva arengu põhimõtet. Õppeprogrammi käigus teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust – tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil.

Maakond: Tartumaa
Päeva paabusilm
VVV arhiiv
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline liblikate õpperetk looduses (2 km), õpitakse kasutama liblikavõrke, nendega püüdmist ja liblikate kogumist.

Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut: I kooliastme õpilased kordavad nelja õppeprogrammis õpitavat liblikat: Korratakse, mida liblikad söövad, kus magavad, kes on nende vaenlased ning kuidas toimub liblikate eluring. Teadmised kinnistatakse läbi õpetlike ülesannete  ja mängude.  Programmi lõpus meisterdab igaüks endale liblika.

III kooliastme õpilased määravad püütud liigid. Õpperetkele järgneb liblikate uurimine binokulaarse mikroskoobiga.  Õpilased kordavad õppeprogrammis õpitud liblikaid ja nende eluringi. Teadmised kinnistatakse õpetlike ülesannetega.

Maakond: Tartumaa
Õppeprogramm metsa majandamine
Vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi raames tutvustatakse õpilastele metsamajandamise olemust ning viiakse läbi praktilised tööd palgi väärtuse arvutamise kohta.

Programmi jooksul arutletakse metsast saadud puitmaterjali väärtuse üle. Näite aluseks võetakse lõhutud küttepuude vajadus ja hind. Seejärel tehakse metsas langenud tüvede peal vajalikud mõõtmised. Samas arutletakse, kui tugevalt tohib langenud küttepuu mädanikust kahjustatud olla. Ruumis tagasi olles tehakse elektroonilisel tahvlil vajalikud pöördkehade joonised ja valemid. Grupid arvutavad endapoolt mõõdetud andmete alusel välja tulemused. Lõpuks tulemusi võrreldakse ja arutletakse, kui suures rahalises vääringus lamas puitu metsa all.

Maakond: Tartumaa
taastuvenergia
Hippopx
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi raames tutvustatakse õpilastele taastuvate energiaallikate olemust ning viiakse läbi praktilised tööd tuule-, päikese- ja hüdroenergia kasutamise kohta. Teostatakse mõõtmisi jõe voolukiiruse osas, valmistatakse päikesekollektor, selgitatakse sidrunikella olemust. II kooliastme programm lõppeb praktilise ülesandega: meisterdatakse tuuleratas.

Maakond: Tartumaa