ööputukad
Vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse öösel lendavate putukatega valguspüügil. Valguspüügiks seatakse üles lina ja lamp, püük toimub hämarikust pimedani. Programm algab sissejuhatusega ööputukatest ja valguspüügist, tutvustatakse ööputukaid piltide ja putukate  kogu abil. Putukaid vaadeldakse linal, vaatluspurgis või petritassidel ja uuritakse binokulaari all.  Abiks on putukate määrajad ja ööputukate joonistabel tavaliselt öösel lendavatest liikidest. Programmi täiendavatest materjalideks on hämarikuliblikate kogu, mille abil saab liike nii määrata kui ka tutvustada.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse õppemängu läbi.

Maakond: Tartumaa
Päev looduses
hippox.com
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õppeprogramm päev looduses, kus õpitakse looduskeskkonnas kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust looduskeskkonnas iseseisvalt hakkama saamiseks.

Õppeprogrammis õpitakse kuidas leida ja puhastada joogivett, orienteerumist loodusmärkide abil, lõkke valmistamist eri meetoditel, varjualuse ehitamist, alajahtumise vältimist ja abivahendite kasutamist ellujäämisel looduskeskkonnas.

Maakond: Tartumaa
metsakooslused
vikipeedia
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Võimalus on tulla õppekäigule terveks päevaks. 

Õppeprogramm viiakse läbi kevadisel-suvisel  ajal loodusrajal ja veekogu ääres. Programm koosneb kahest õppeprogrammist, mille vahele on arvestatud sisse puhkepaus söömiseks.

 Programmi läbiviimisel kasutatakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt väljatöötatud õppeprogrammi „Tunne vee-elustikku” ja tehakse ülesanded loodusrajal metsakoosluse määramiseks ja kirjeldamiseks. Õpitakse määrama kooslusi, rinnete kaupa liike, tehakse mõõtmisi looduses, määratakse liike veekogust.

Maakond: Tartumaa
Robootika programm
VVV SA arhiiv
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul toimub praktiline töö roboti kokkupanekuks, valmis robotile antakse lihtsamaid käsklusi.Tutvustatakse elulisi kasutusvaldkondi, sh loodussäästlikkuse osas.

Katsetatakse lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise kasutusvõimalusi kasutades LEGO MINDSTORMS Education komplekti.

Teema omandamist kontrollitakse töö käigus ülesandeid lahendades ning robotit tööle pannes.

Maakond: Tartumaa
inimese füsioloogiia
vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab vernier-andmekogujaga mõõtmist ja analüüsi uurimusliku õppe vormis. Tegeletakse uurimisküsimuste, hüpoteeside püstitamisega, hiljem tulemuste analüüsimise ja hinnangu andmisega. Programmil osalejad  teevad läbi erinevaid harjutusi lihastele, mille järel mõõdetakse õpilastelt vererõhku või pulssi. Koos püütakse jõuda järeldusele millisel juhul tõuseb inimese vererõhk ja pulsisagedus kiiremini, kas siis kui koormust saavad jalad, käed või on tegemist vaimse pingutusega. Programm viiakse läbi loodusalal, maastikul, mis õpetab väärtustama looduslikku mitmekesisust, säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon). Andmed kogutakse vernier andmekoguja ja erinevate sensoritega.

Eesmärgiks uurimusliku õppe kaudu inimese füsioloogia õppimine ja analüüsimimisoskuse arendamine. Õpetada väärtustama looduslikku mitmekesisust, looduses liikumist, vastutustundlikku, säästvat eluviisi ja säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon).

Kokkuvõttena peavad õpilased oma rühma tulemusi teistele esitlema ning tegema järeldusi, millega saab kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Maakond: Tartumaa