ööputukad
Vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse öösel lendavate putukatega valguspüügil. Valguspüügiks seatakse üles lina ja lamp, püük toimub hämarikust pimedani. Programm algab sissejuhatusega ööputukatest ja valguspüügist, tutvustatakse ööputukaid piltide ja putukate  kogu abil. Putukaid vaadeldakse linal, vaatluspurgis või petritassidel ja uuritakse binokulaari all.  Abiks on putukate määrajad ja ööputukate joonistabel tavaliselt öösel lendavatest liikidest. Programmi täiendavatest materjalideks on hämarikuliblikate kogu, mille abil saab liike nii määrata kui ka tutvustada.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse õppemängu läbi.

Maakond: Tartumaa
metsakooslused
vikipeedia
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Võimalus on tulla õppekäigule terveks päevaks. 

Õppeprogramm viiakse läbi kevadisel-suvisel  ajal loodusrajal ja veekogu ääres. Programm koosneb kahest õppeprogrammist, mille vahele on arvestatud sisse puhkepaus söömiseks.

 Programmi läbiviimisel kasutatakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt väljatöötatud õppeprogrammi „Tunne vee-elustikku” ja tehakse ülesanded loodusrajal metsakoosluse määramiseks ja kirjeldamiseks. Õpitakse määrama kooslusi, rinnete kaupa liike, tehakse mõõtmisi looduses, määratakse liike veekogust.

Maakond: Tartumaa